Om Elskede by

Vårt engasjement

Vi lever i en by som vokser, både når det gjelder infrastruktur og innbyggertall. Sammen må vi finne nye måter å ta vare på vår elskede by – ikke minst fra et miljøperspektiv.

Å redusere trafikk, utslipp og støy i byen, er en utfordring som vi sammen må løse. Elskede by er et unikt samarbeid for en mer bærekraftig og levende by. Vi står sammen om et renere bymiljø!

#ELSKEDEBY er et unikt samarbeid mellom Ragn-Sells, Bring og KLP. Målet er å redusere antall transporter i sentrum, ved å samarbeide om distribusjon av gods og innsamling av avfall med nullutslippskjøretøy. Vi har en felles hub i en av KLP sine bygninger sentralt i Oslo sentrum, på adressen Biskop Gunnerus` gate 14b. Samarbeidet skal på sikt utvikles som et samlastingskonsept, med spesialtilpassede elektriske kjøretøy som kjører til og fra flere sentralt plasserte hub’er. Målsetningen er å redusere Co2 utslipp fra disse transportene med over 70 prosent innen 2023.

Sammen om et renere bymiljø