Velkommen til #ELSKEDEBY

Ett samarbeid på tvers av bransjer for bærekraftige miljøinitiativer som skal gagne et levende bymiljø.

Mindre utslipp

Vi unngår kjøretøy som går på fossilt drivstoff. Vi kjører elektrisk eller sykler.

Mindre støy

Stillegående og miljøvennlige kjøretøy fører til mindre støy i byens gater.

Mindre trafikk

På grunn av at vi jobber mot å samlaste gods og avfall i våre små kjøretøy, bidrar vi til mindre trafikk.

Samarbeid

Vi gjør dette sammen med alle bedrifter som ønsker å bidra til en renere by. Alle kan være med!

"Oslo har ambisiøse klimamål. Byen skal kutte utslippene av klimagasser med 36 prosent innen 2020, og redusere utslippene med 95 prosent innen 2030. Dette er ikke noe Oslo kommune klarer alene, de er avhengige av å ha både næringsliv og befolkning på laget."

Pressemelding apr 08, 2019

Sammen om et renere bymiljø

Tre store næringslivsaktører går sammen for å redusere trafikken og skape et renere bymiljø i Oslo.